Laboratorní práce 1. ročník

Barvení plamene

 • Na základě barvy plamene přiřaďte číslo vzorku k pravděpodobnému kationu.
 • Proveďte kvalitativní důkaz olovnatého kationu Pb2+

 • Stáhnout

  Elektrolýza

 • Proveďte elektrolýzu vodného roztoku chloridu sodného. Dokažte jednotlivé produkty.
 • Proveďte elektrolýzu vodného roztoku kyseliny sírové. Dokažte jednotlivé produkty.

 • Stáhnout

  Přípravy kyslíku termickým rozkladem

 • Určete, rozkladem kterých z předložených sloučenin vzniká kyslík
 • Dokažte přítomnost vniklého kyslíku

 • Stáhnout

  Směsi

 • Pomocí základních separačních technik rozdělte heterogenní směs písku, naftalenu a soli.

 • Stáhnout

  Příprava vodíku

 • Připravte a dokažte přítomnost vodíku
 • Pozorujte demonstrační experiment-vlastnosti acetylenu

 • Stáhnout

  Tajná písma

 • Proveďte zadané úkoly na jednotlivých stanovištích.

 • Stáhnout

  Laboratorní práce 2. ročník

  v přípravě