Úspěšné projekty

Nerudný ležák

Projekt se zabýval konstrukcí domácího pivovaru a vařením piva. Cílem bylo navrhnout a sestavit vlastní konstrukci pivovaru. Aparatura měla sládkovi co nejvíce ulehčit práci, tedy usnadnit manipulaci s tekutinou, hlídat jednotlivé intervaly, monitorovat teplotu a pomoci se stáčením výsledné mladiny. Cílem projektu bylo, kromě samotné aparatury, pivo, které je svojí kvalitou i chutí srovnatelné s jinými produkty volně dostupnými na trhu.

Projekt byl úspěšně prezentován na Studentském fóru gymnázia Na Zatlance, konferenci ČVUT Stretech a zvítězil v soutěži Věda má Budoucnost. Dále z něj byla vytvořena práce SOČ.

- Jan Kořínek, Oliver Klimt, Jan Špaček

Nerudný ležák

Pyrolýza plastů

Náš projekt se zabýval pyrolýzou plastů, a to jak z teoretického, tak praktického hlediska. Pyrolýza je proces, kdy se plasty za vysoké teploty přeměňují ta benziny a oleje, které se dále dají využít. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální, protože zpracování odpadních plastů se stává celosvětovým problémem. Práce navazuje na projekt zpracovaný v roce 2017 a představuje optimalizovanou pyrolýzní aparaturu, kterou jsme z formátu námi vytvořeného konceptu sestrojili. Řešili jsme problematiku účinnosti a produktivity, východiskem pro tyto změny byla aparatura z předešlého výzkumu, která nesplňovala všechny námi určené cíle. Výsledný produkt vytvořený v zkonstruované aparatuře byl podroben testování jak z hlediska účinnosti a praxe, tedy ve spalovacím motoru, tak i z hlediska analýzy jeho jednotlivých složek.

Projekt byl úspěšně prezentován na Studentském fóru gymnázia Na Zatlance, konferenci ČVUT Stretech a umístil se také v soutěži Věda má Budoucnost. Dále z něj byla vytvořena práce SOČ.

- Václav Mikulec

Václav Mikulec

Myokarditida & Neurotransmitery

V rámci svého studia na GJN jsem mohl za velké podpory ze strany školy pracovat na dvou projektech, se kterými jsem se posléze zúčastnil Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve vybraných kategoriích. První prací byl projekt Neurotransmitery (kategorie Tvorba učebních pomůcek), který byl vytvořen jako učební pomůcka se zaměřením na vysoké školy o biochemických modulátorech v nervové soustavě. Druhým projektem byla práce s tématem Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie (kategorie Zdravotnictví). Věnuje se problematice zánětu srdečního svalu a hlavním výstupem jsou webové stránky www.myokarditida.cz o této nemoci pro laickou i lékařskou veřejnost. S oběma pracemi jsem zvítězil v celostátním kole SOČ v příslušných kategoriích a byl jsem rovněž nominován na cenu České hlavičky. Za práci o neurotransmiterech jsem obdržel cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského a projekt o myokarditidě jsem prezentoval na mezinárodní studentské konferenci EUCYS 2018 v Dublinu. Tento projekt byl také oceněn ministrem školství. Hlavní motivací pro mě byla nejen snaha naučit se zásadám zpracování a prezentování vlastní odborné práce a prohloubení svých znalostí, ale v případě projektu o myokarditidě i osobní zkušenost.

- Jan Habásko

Jan Habásko