Kapitoly 2. ročník

 • 1 Úvodní slovo
 • 2 Opakování anorganického názvosloví
 • 3 Acidobazické děje
 • 4 Mísení roztoků
 • 5 Soli
 • 6 Chemická reakce
 • 7 Elektrochemie
 • 8 Výpočty z chemických rovnic
 • 9 Základy organické chemie
 • 10 Chemie a společnost
 • 11 Slovo závěrem
 • 12 Rejstřík pojmů
 • 13 Periodická soustava prvků