Deriváty uhlovodíků

Pokud v molekule uhlovodíku nahradíme atom vodíku nějakým divočejším atomem nebo skupinou atomů, dostaneme derivát uhlovodíku . Zřejmě vás nepřekvapí, že se náhradou vodíku velmi změní chemické i fyzikální vlastnosti molekuly. V následujícím textu použijeme rozdělení podle funkčních skupin a seznámíme se s vybranými zástupci jednotlivých derivátů. Uvidíte, že jste se už s ledajakým uhlovodíkovým derivátem setkali.

Další kapitola:
9.4.1 Halogenderiváty