Elektrochemie

Následující kapitola se zabývá elektrochemií. Jak je z názvu patrné, budeme si povídat o chemii, která bude velmi úzce spolupracovat s fyzikou, a společně se pokusí zkrotit a využít elektrický proud. V současné přetechnizované době, kdy mají v sobě zabudovaný nějaký zdroj energie snad i krabice od mléka, je velká poptávka po co nejmenších bateriích s co největší kapacitou. Veškeré baterie, ale i mnoho dalších významných procesů, je založeno pouze na dvou dějích. Těmi ději jsou oxidace a redukce, ale pojďme pěkně po pořádku.

Elektrochemie je věda zabývající se ději v soustavách, které obsahují elektricky nabité částice (ionty).

Veledůležitý pojem je také elektrolyt, což je látka, která se při rozpouštění či tavení disociuje na ionty. Roztoky či taveniny takovýchto látek, elektrolytů, jsou schopny vést elektrický proud. Když to přeložíme do nám bližších pojmů, budeme se zabývat zejména solemi, kyselinami a zásadami.

Další kapitola:
7.1 Oxidace a redukce