Dusíkaté deriváty

Dusík se v organických sloučeninách vyskytuje zejména ve dvou skupinách. Aminy, které formálně odvozujeme od amoniaku náhradou jednoho nebo více vodíků. Existují aminy primární R-NH2, ve kterých se v amoniaku nahrazuje jen jeden vodík uhlovodíkovým zbytkem. Aminy sekundární R-NH-R‘, kde se nahrazují vodíky dva, a aminy terciární NR3, které formálně vznikají náhradou všech tří vodíků amoniaku.

Výraz „formálně“ znamená, že si to vymysleli chemici (nikoliv příroda), aby si zjednodušili názvosloví a mohli se o aminech bavit. Aminy z amoniaku připravit jdou, ale rozhodně existují mnohem jednodušší cesty.

Aminy nám často zapáchají a využívají se ledaskde. Krom jiného také ve výrobě různých umělých vláken jako je třeba silon. Ze zástupců uvedeme jen jedovatý anilin, který se využívá pro výrobu některých barviv.

Dále nesmíme opomenout jejich značný biologický význam. Aminoskupina se vyskytuje v aminokyselinách, které tvoří naše proteiny (bílkoviny). Histamin, hormon, který vyvolává alergické reakce, také patří mezi aminy.

Druhou častou skupinou, která obsahuje dusík, jsou nitrosloučeniny R-NO2. Jedná se převážně o kapaliny či pevné látky, které se asi nejvíce zmiňují ve spojitosti s výbušninami. Jmenujme pouze dvě. Nitroglycerin, který je hlavní, výbušnou, složkou dynamitu a TNT (trinitrotoluen).

Nitroglycerin je látka, která vydělala peníze pro udělování Nobelových cen. Alfred Bernhard Nobel vymyslel způsob, jak s extrémně nebezpečnou kapalinou, nitroglycerinem, bezpečně pracovat. Cesta k tomuto patentu byla velmi trnitá. Při jednom výbuchu dokonce zemřel Nobelův mladší bratr. Dynamit se velmi rychle rozšířil a přinesl Nobelovi značné množství peněz. Ten pak ve své závěti rozhodl, že po jeho smrti nadace, která jeho jmění bude spravovat, udělí každý rok ocenění těm lidem, kteří posunou svět o kousek dál. V závěti jsou uvedeny obory fyzika , chemie , fyziologie nebo lékařství , literatura a mír . Od roku 1968 se uděluje Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, běžně a chybně označovaná jako Nobelova cena za ekonomii, byť nic takového Nobel ve své závěti neuvedl. Nobelovy ceny jsou nejprestižnější vědecké ocenění a často budí značné kontroverze, a to zejména v oblasti literatury, míru a ekonomie.

Další kapitola:
9.4.3 Kyslíkaté deriváty