Pár vybraných zástupců uhlovodíků

Methan, ethan, propan a butan jsou uhlovodíkové plyny. Methan tvoří hlavní součást zemního plynu, který se využívá na topení či vaření a vy jej znáte třeba jako plyn do kahanů v naší chemické laboratoři. Směs plynů propanu a butanu se pro svoji snadnou zkapalnitelnost používá do zapalovačů, přenosných vařičů na camping nebo jako LPG ( liquified petroleum gas ) pro pohon aut.

1

Modely a vzorce ethenu a ethynu.

Ethen je nejmenší alken a rovněž plyn. Jeho využití vás možná překvapí. Jedná se totiž o fytohormon, rostlinný hormon, který krom jiného urychluje dozrávání plodů. Proto třeba banány dovezené ještě značně nezralé mohou kontrolovaně dozrávat v halách tak, aby v obchodech byly vždy dozrálé. Také moudrost našich babiček zní, že na míse s jablky by nemělo být žádné jiné ovoce. Babičky chemii umí. Jablka totiž uvolňují ethen a ostatní ovoce by se tak v jejich přítomnosti kazilo mnohem rychleji.

Nejmenší alkyn je ethyn, rovněž plyn, známější spíš pod názvem acetylen. Acetylen se v hojné míře používá jako vstupní surovina pro syntézu dalších organických látek. Významná část acetylenu se také využije na průmyslové svařování.

Všimli jste si někdy, když vaši rodiče doplňovali benzín, názvů jednotlivých druhů benzínu? Vždy je to nějaké slovo a za ním je číslo. Třeba BENZÍN 95. Toto číslo, nazývané oktanové, udává kvalitu hoření benzínu. Čím větší, tím samozřejmě lepší. Tato kvalita se stanovuje porovnáním s uhlovodíkem, který se nazývá izooktan. Protože je velmi rozvětvený, hoří velmi dobře a rychle. BENZÍN 95 má stejné vlastnosti hoření jako směs izooktanu a heptanu v poměru 95 : 5.

Benzen a naftalen jsou základní areny, tedy aromatické uhlovodíky. Jak kapalný benzen, tak pevný naftalen jsou výchozími surovinami pro syntézu mnoha dalších organických látek. Benzen se dříve používal také jako nepolární rozpouštědlo. Bohužel, stejně jako u velkého množství dalších organických látek, byla u něj prokázána značná karcinogenita, což omezuje jeho běžné používání. Benzen byl jako běžné nepolární rozpouštědlo do značné míry nahrazen toluenem. Však i tato látka je karcinogenní a je třeba s ní pracovat opatrně.

Další kapitola:
9.4 Deriváty uhlovodíků