Reakcí kyselinotvorného oxidu s hydroxidem

Tato reakce je svojí podstatou neutralizace. Ve vyšším ročníku se budeme učit, že existují kyselinotvorné, zásadotvorné, amfoterní a neutrální oxidy. Kyselinotvorné poskytují reakcí s vodou kyseliny, zásadotvorné zásady, amfoterní umí oboje a záleží na konkrétních podmínkách reakce, neutrální oxidy s vodou nereagují. Pokud tedy bude reagovat kyselinotvorný oxid, bude se svým chováním velmi podobat odpovídající kyselině, a proto produkty reakce tohoto oxidu s hydroxidem budou odpovídat neutralizaci. Například reakcí oxidu uhličitého (kyselinotvorný oxid) s hydroxidem draselným vzniká uhličitan draselný a voda.

2 KOH + CO2→ K2CO3+ H2O

Další kapitola:
5.3.6 Reakcí zásadotvorného oxidu s kyselinou