Soli v zemědělství

V zemědělství se soli používají zejména jako hnojiva. Typickými zástupci jsou fosforečnany . A zde nastává problém. Nadměrné množství fosforu v přírodním koloběhu vede k tzv. eutrofizaci vod . To je situace, kdy je ve vodě spousta anorganického fosforu a dusíku, který se tam spláchne z polí. Přítomnost těchto sloučenin vede k přemnožení sinic (tzv. vodní květ), které velmi naruší ekosystém rybníků a ostatních vodních ploch. Dalšími významnými hnojivy jsou dusičnany, třeba dusičnan amonný NH4NO3 .

Dále se soli dají použít jako herbicidy, látky, které hubí plevel. Chlorečnan sodný , známý také jako travex, tvoří často významnou část prostředků proti plevelům. Jiná sůl, která často tvoří složku přípravků proti plísním či dřevokazným houbám je pentahydrát síranu měďnatého CuSO4. 5 H2O , známý spíš jako modrá skalice.

Další kapitola:
5.7.4 Soli ve stavebnictví