Elektrochemické články

Vysoká pec a celý hutnický průmysl je krásná průmyslová výroba v pravém slova smyslu, tzv. těžký průmysl – velké budovy, haly, těžké stroje, vysoké teploty, hluk, špína a tvrdá práce. Nyní se zaměříme na elektrochemické články, které naopak vznikají v moderních, často automatizovaných halách v takřka sterilním prostředí. Elektrochemický článek obecně je zařízení, ve kterém kontrolovaně probíhají chemické a elektrické procesy. Někdy článek generuje elektrickou práci, někdy ji spotřebovává a vytváří se něco jiného. A přesně toto probereme podrobněji v této kapitole.

Elektrochemické články jsou v dnešní době enormně žádané a studované téma. Různá elektronická zařízení jsou stále náročnější na energie a výdrž baterie. Skoro každý z nás má mobilní telefon, tablet, notebook, chytré hodinky nebo cokoliv jiného chytrého. Mohutný nástup hlásí elektromobily a elektrická vozítka různého typu. Ve všem jmenovaném jsou elektrochemické články. V základním rozdělení můžeme elektrochemické články dělit na dva typy, a to článek galvanický a článek elektrolytický .

V galvanickém článku probíhají reakce samovolně. Příroda s probíhajícím procesem „souhlasí“, a proto si z tohoto článku můžeme trochu energie půjčit. Tato energie nám pak rozsvítí baterku nebo udrží náš mobilní telefon zapnutý.

V elektrolytickém článku probíhá reakce, která by v přírodě nikdy neproběhla. Abychom tedy přírodu přesvědčili, musíme k elektrolytickému článku připojit vnější zdroj napětí .

Akumulátor je pak článek, který se po vybití dá opět nabít. V okamžiku vybíjení se chová jako galvanický článek, v okamžiku nabíjení jako článek elektrolytický. Moderní konstrukce akumulátorů jsou různé a přenecháme je do hodin fyziky. My se budeme držet tradičního pojetí článku, tedy dvě elektrody (kovové, grafitové) a vodivé prostředí elektrolytu (roztok soli či kyseliny).

Další kapitola:
7.6.1 Galvanické články