Názvosloví kyselin a hydroxidů

Za malou chvíli se pustíme do úplně nové látky. První nová kapitola se bude věnovat acidobazickým dějům, a proto si ještě musíme zopakovat názvosloví kyselin a hydroxidů. Acidum je totiž latinský termín pro kyselinu, odtud se také kyselina řekne anglicky acid . Určitým opakem kyselin jsou pak báze, někdy zvané též zásady. Typickými zástupci bází jsou hydroxidy. Problematiku kyselin a bází probereme později. Nyní nám pouze postačí vědět, že každá kyselina musí obsahovat atom vodíku a že nejjednodušeji se kyseliny dělí na bezkyslíkaté (jaký atom asi jejich molekuly nebudou obsahovat?) a kyslíkaté.

Další kapitola:
2.2.1 Názvosloví bezkyslíkatých kyselin