Uhlí

Posledním významným zdrojem uhlovodíků je uhlí. Tato hořlavá hornina se skládá z C, H, O, N, S a minerálních látek. Čím vyšší zastoupení uhlíku, tím je uhlí kvalitnější. Černé uhlí obsahuje kolem 75 – 90 % uhlíku, hnědé trochu méně a nejkvalitnější je antracit s 90 až 95 % uhlíku. Uhlí se používá zejména jako palivo, ale dá se také různě upravovat a získat z něj jiné suroviny. V procesu zvaném karbonizace (tepelný rozklad bez přístupu vzduchu) vzniká koks , dehet a karbonizační plyn (svítiplyn) . Koks už jsme sypali do vysokých pecí, abychom vyrobili železo. Z dehtu se získávají další organické látky. Karbonizační plyn je složen z vodíku, methanu a oxidu uhelnatého. Dříve byl hojně využíván ke svícení, topení či vaření. Později byl však vytlačen mnohem bezpečnějším zemním plynem a také elektřinou.

Obsah obrázku osoba, ruka, držení, dort
									  
									  Popis byl vytvořen automaticky

Černé uhlí.

Další kapitola:
10 Chemie a společnost