Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

Pokud zalovíte v paměti nebo v sešitě z prvního ročníku, vzpomenete si, že bezkyslíkatých kyselin je málo a bezpečně je poznáme tak, že jejich název končí koncovkou –vodíková . Sice jsme se jich učili málo, ale o to zajímavější vlastnosti tyto bezkyslíkaté sloučeniny měly. Zkuste spojit následující bezkyslíkaté kyseliny s jejich vlastnostmi. Připomínám také, že základní chytáček je otázka, jaký je rozdíl mezi halogenvodíkem, jakým je třeba fluorovodík, a halogenvodíkovou kyselinou, třeba kyselinou fluorovodíkovou. Halogenvodíky jsou za běžných podmínek plynné látky. Pokud je rozpustíte ve vodě, získáte vodné roztoky těchto plynů, a právě ty se označují jako halogenvodíkové kyseliny. Kyselina fluorovodíková je tedy fluorovodík rozpuštěný ve vodě.

bezkaslikaty

Další kapitola:
2.2.2 Názvosloví kyslíkatých kyselin