Kyslíkaté deriváty

Velkou skupinou derivátů uhlovodíku jsou deriváty kyslíkaté. Je jich spousta a patří tam velmi významné látky. Následující tabulka shrnuje základní typy kyslíkatých derivátů.

název derivátů

funkční skupina

alkoholy

1

fenoly

2

aldehydy

3

ketony

4

karboxylové kyseliny

5

Další kapitola:
9.4.3.1 Alkoholy a fenoly