Alkoholy a fenoly

U alkoholů je hydroxyskupina připojena na běžný uhlovodíkový zbytek. U fenolů je pak připojena na benzenové jádro. Alkoholy jsou v přírodě velmi rozšířené. Tuto funkční skupinu nalezneme u sacharidů (cukrů), nukleových kyselin i ledaskde jinde. Malé alkoholy jsou neomezeně mísitelné s vodou, větší, kde již převládá nepolární charakter uhlovodíkového zbytku, mají s vodou problémy. Zástupce vyjmenujeme pouze dva a asi je není potřeba příliš představovat. Ethanol (CH3CH2OH), zvaný též líh nebo lidově alkohol, je hlavní složkou alkoholických nápojů. I jinde má však značné využití. Je to významné rozpouštědlo, dezinfekční prostředek, palivo či surovina pro přípravu něčeho jiného. Methanol (CH3OH) je nejmenší alkohol vůbec. Využití má obdobné jako ethanol samozřejmě s výjimkou potravinářství. Pro lidský organismus je totiž velmi jedovatý, metabolizuje se na kyselinu mravenčí, která udělá paseku ve vašich mitochondriích podobně jako třeba kyanidy.

Byť jsou fenoly zajímavé krystalické látky, probereme si je pořádně ve vyšších ročnících. Z historické úcty si řekněme pouze jedno využití, a to vstupní surovina pro výrobu bakelitů. Bakelity jsou plasty vzniklé zřetězením fenolu a formaldehydu (o tom si povíme později). Jako první je připravil belgický chemik Leo Baekeland na začátku 20. století a v podstatě tak odstartoval éru plastů. Bakelity měly mimořádné vlastnosti takřka pro cokoliv, a tak se z nich vyrábělo všechno od vybavení domácnosti (fény, strojky na holení, lampy, hračky), přes telefony až po karoserie aut. V té době slovo bakelit bylo synonymem slova plast. Až postupem času byly bakelity vytlačeny v mnoha oblastech jinými plasty, ale uplatnění stále nachází i dnes.

Jak jsme již zmínili, tak když zločinec ve filmu potřebuje někoho uspat, zvolí si buď chloroform nebo ether. Ethery jsou zajímavé látky s obecným vzorce R – O – R. Nejznámější je diethylether, který má také značné anestetické účinky. Lékařské uspávání pomocí etheru, včetně značného nebezpečí, je krásně popsáno v knize Johna Irvinga Pravidla moštárny. Diethylether se s chloroformem v anesteziologických aplikacích často střídaly, až je vytlačily látky jiné a mnohem bezpečnější. Ethery jsou také látky velmi těkavé a hořlavé.

Další kapitola:
9.4.3.2 Karbonylové sloučeniny