Vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách

Neuvěřitelné množství organických sloučenin je důsledkem unikátních vlastností uhlíku. Tak předně elektronegativita uhlíku je χ (C) = 2,5 . Není to moc, není to málo. Uhlík se s každým dohodne, buďto si vazebné elektrony trochu přitáhne nebo si je nechá trochu oddálit, ale žádná nestabilní alotria moc očekávat nemůžeme. Uhlík má čtyři valenční elektrony a je tedy schopen tvořit čtyři vazby . Studenti, co organické či chemii vůbec moc neholdují, tvrdí, že jediné, co je naučila organická chemie, je počítat do čtyř a malovat šestiúhelník jedním tahem. V každé běžné organické sloučenině je uhlík čtyřvazný. Tedy tvoří čtyři jednoduché vazby, nebo dvě jednoduché a jednu dvojnou, nebo nějakou jinou vhodnou kombinaci vazeb. Třetí významnou vlastností je velmi pevná vazba mezi atomy uhlíku . Disociační energie takové vazby se pohybuje kolem E(C - C) = 348 kJ/mol. Pro srovnání energie jednoduché vazby kyslík - kyslík je E(O-O) = 138 kJ/mol. Vazby uhlík – kyslík či uhlík – vodík jsou také poměrně silné. Všechny vyjmenované vlastnosti uhlíku jsou příčinou toho, že uhlík tvoří takřka neomezeně dlouhé řetězce.

Další kapitola:
9.2 Dělení organických látek