Úvodní slovo

Milí čtenáři, právě se pouštíte do prvních řádek učebnice Úvod do chemie 2. V předcházejícím díle jste se s chemií potkali poprvé. Naučili jste se základní pojmy, dozvěděli jste se něco o struktuře a vlastnostech látek, poznali jste periodickou tabulku, seznámili jste se s českým anorganickým názvoslovím a mnoho dalšího. V této učebnici na předešlé navážeme. Nejprve něco málo zopakujeme a trošku rozšíříme to, co už jste se naučili a pak se pustíme do úplně nových oblastí. Čekají nás acidobazické děje, ve kterých si vysvětlíme, proč jsou kyseliny kyselé a co znamená ta zkratka pH, kterou jste možná slyšeli v reklamě na mýdlo, nebo o ní četli v návodu na udržování vody v akváriu. Dále se naučíme připravovat roztoky, a to nejen početně, ale samozřejmě i v laboratoři. Velmi podrobně se budeme věnovat solím. Zjistíte, že kromě soli, kterou si solíte jídlo, existuje celá řada dalších solí, které mají roztodivné vlastnosti a využití. Pustíme se i do chemických reakcí. Naučíme se je vyčíslovat a pracovat s nimi. Velmi pestrou oblastí, kterou se budeme zabývat, je elektrochemie, kde si vysvětlíme, jak je to vlastně s kovy. Dozvíme se, proč některé kovy podléhají korozi a jiné ne. Proč některé kovy bouřlivě reagují s vodou a jiné si vody takřka nevšímají. Ukážeme si, jak se kovy vyrábějí a jak vlastně získáváme elektrickou energii z baterek. Na závěr se pustíme do organické chemie a jejích základních principů. Představíme si základní zástupce organických látek, jejich využití a nevynecháme ani ropu, uhlí a zemní plyn.

Když vám něco nepůjde nebo něco hned nepochopíte, nezoufejte. Každému někdy něco nešlo. V klidu se nad problémem zamyslete. Berte to jako výzvu, hádanku, co vám chemie připravila. Zkuste to znova a klidně ještě jednou a určitě to přeperete. A když by to opravdu nešlo, nebojte se zeptat.

Doufám, že vám tato knížka bude dobrým průvodcem hodinami chemie a poskytne vám solidní základy pro následující ročníky na GJN. Pokud vás něco zaujme, neváhejte a dohledejte si další informace na internetu. Nikdy to nebylo snazší. Chemie je totiž moderní a dravá disciplína, která se neustále mění a vyvíjí a vždy se najde něco, čím vás překvapí.

Přeji příjemné čtení, Jiří Vozka

Další kapitola:
1.1 Jak s knihou pracovat?