Krasové jevy

Jistě každý z vás už někdy byl v jeskyni. Pokud ne, rozhodně doporučuji nějakou jeskyni navštívit. V ledasjaké se skrývali pralidé, loupežníci, či penězokazci. Ve většině z nich můžete vyzkoušet absolutní tmu a v ledasjaké také uvidíte přenádherné krápníky a scenérie, které umí vytvořit jen příroda. Právě o tvorbě jeskynních komplexů a krápníků si budeme nyní povídat.

Otázka k zamyšlení 6: Jaké jeskynní komplexy v České republice znáte?

Již jsme několikrát zmínili uhličitan vápenatý. Tato sůl je mezi mineralogy známá jako vápenec (kalcit) a tvoří celá vápencová pohoří, jako jsou Český či Moravský kras. Dále existuje minerál dolomit, ze kterého jsou utvořeny třeba oblíbené italské Dolomity. Dolomit je směsný uhličitan hořečnato-vápenatý a chemicky se zapisuje jako MgCO3. CaCO3.

Nerozpustný uhličitan vápenatý má však jednu slabinu. Podléhá reakci se vzdušnou vlhkostí a oxidem uhličitým, při kterém se mění na rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý.

CaCO3+ CO2+ H2O → Ca(HCO3)2

Důsledkem této reakce se vápencová pohoří pomalu a jistě rozpouští. Nezoufejte, příroda nám to vynahrazuje jinak. Tímto procesem se totiž v podzemí tvoří ohromné jeskynní dómy. Pokud to podmínky dovolí (vhodná teplota, vlhkost, koncentrace CO2), reakce se může i otočit. Rozpuštěný hydrogenuhličitan, který přitéká s vodou do jeskyně, se tak může opět přeměnit na nerozpustný uhličitan a vytvořit tak krápník. Pokud krápník visí ze stropu jeskyně, jedná se o stalaktit (pomůcka: krápník vypadá jako písmeno T). Krápník vyrůstající ze země se nazývá stalagmit (vypadají jako písmeno M). Pokud se oba dva typy spojí, máme stalagnát . Krápníky, až na výjimky, rostou stovky až tisíce let, proto pokud je někde uvidíte, pozorujte je s respektem, jsou na světě déle než vy.

Odpověď 6: Nejznámější jsou pravděpodobně Punkevní jeskyně v Moravském krasu. Řeka Punkva vytvořila obrovský jeskynní komplex, kterým, jako jediným v České republice, můžete plout na lodi. Dále je součástí komplexu propast Macocha (hloubka suché části se udává 138,4 m, dále jsou na dně propasti dvě hluboká jezírka), která vznikla propadnutím stropu obrovského jeskynního dómu. Dále máme Koněpruské, Bozkovské, Mladečské, Javoříčské jeskyně, jeskyni Balcarku či Chýnovskou jeskyni. Je jich ještě mnohem více a určitě stojí za návštěvu.

Další kapitola:
5.7 Vlastnosti a použití vybraných solí