Reakce kovu s nekovem

Reakce kovu s nekovem jsou velmi oblíbené mezi studenty chemie. Uznejte sami, že třeba rovnice

Zn + S → ZnS

je pro naučení ideální.

1

Reakce zinku se sírou je velmi exotermní, uvolňuje velké množství tepla.

Jiným příkladem je reakce hliníku a brómu.

2 Al + 3 Br2→ 2 AlBr3

Druhá reakce vypadá velmi nevinně, ale není tomu tak. Kapalný bróm je extrémně nebezpečná látka, která způsobuje těžké, hluboké popáleniny. Navíc je bróm těkavý a silně dráždí oči a dýchací soustavu. Může proto také velmi snadno způsobit zadušení.

Další kapitola:
5.3.4 Reakce oxidu kovu s oxidem nekovu