Názvosloví kyslíkatých kyselin

Na rozdíl od bezkyslíkatých kyselin je kyslíkatých kyselin celá řada. Bylo by velmi zdlouhavé se jejich vzorce bezmyšlenkovitě učit nazpaměť. Musí nám proto pomoci názvosloví. Že máte, co dočinění s kyslíkatou kyselinou poznáte velmi snadno. Název je zakončen některou z osmi koncovek, které označují oxidační číslo centrálního prvku. Třeba taková kyselina dusitá. Z názvu vytušíme, že se tato látka bude skládat ze tří typů atomů

 • z vodíku, protože je to kyselina. Vodík bude mít oxidační číslo +I.

 • z dusíku v oxidačním čísle +III, protože název je zakončen koncovkou –itá

 • z kyslíku, v oxidačním čísle –II.

 • Napíšeme si tedy všechny atomy v jejich oxidačních číslech. Nyní musíme zjistit, kolik jednotlivých atomů molekula obsahuje.

  H+IN+IIIO -II

  Druhé pravidlo anorganického názvosloví říká, že součet všech oxidačních číslech atomů v molekule je roven nule. Tedy po chvilce počítání, nám vyjde, že kyselina dusitá má vzorec:

  H+IN+IIIO2 -II

  Stejným způsobem si můžete odvodit vzorce všech běžných kyslíkatých kyselin. Přesto vám, ale doporučuji znát vzorce následujících kyselin zpaměti. Budete se totiž s nimi nebo s jejich solemi setkávat nejčastěji a ušetříte si trochu času, když jejich vzorce budete bezpečně ovládat.

  Kyselina sírová H2SO4

  Kyselina siřičitá H2SO3

  Kyselina dusičná HNO3

  Kyselina dusitá HNO2

  Kyselina fosforečná (trihydrogenfosforečná) H3PO4

  Kyselina uhličitá H2CO3

  Pokud se bezpečně naučíte tyto kyseliny, můžete z nich vycházet i při tvorbě názvů jiných kyselin. Když jsem žádán o vzorec kyseliny jodičné a v hlavě mám uloženou kyselinu dusičnou HNO3, tak to mohu použít. Pouze zaměním centrální prvek dusíku za jód. Vzorec kyseliny jodičné je HIO3. Pokud si tedy zapamatujete tyto kyseliny, rovnou umíte vzorce kyselin s centrálním prvkem v oxidačním čísle III, IV, V a VI.

  Pak jsme se v prvním ročníku zabývali komplikovanějšími příklady. Může se stát, že kyselina obsahuje více než dva vodíky. Toto z názvu poznáme snadno. Nejdříve se lekneme, že je to dlouhý název a poté si všimneme, že název obsahuje předponu pro vodík hydrogen- , a to navíc spojenou s násobící předponou. Násobící předpony jsou

  1. Mono-      6. Hexa-
  2. Di-      7. Hepta-
  3. Tri-      8. Okta-
  4. Tetra-      9. Nona-
  5. Penta-      10. Deka-

  Předpony pro jeden a dva se u názvosloví kyselin běžně nepoužívají, ale budou se nám hodit pro násloví solí. Co tedy bude vyjadřovat název kyselina pentahydrogenjodistá? Bude se jistě jednat o sloučeninu, která obsahuje

 • pět vodíků, penta je předpona pro pět, hydrogen je vodík
 • jód v oxidačním čísle +VII, koncovka –istá
 • kyslík, v oxidačním čísle –II
 • H5+II+VIIO -II

  Nyní nám zbývá jen určit počet kyslíků. Množství ostatních atomů už je jasně dané. Chvilka matematiky a vzorec kyseliny pentahydrogenjodisté je

  H5IO 6

  Dávejte si pozor na dvě běžné kyseliny. Kyselina trihydrogenboritá je vzorcem H3BO3, ale v běžné konverzaci s chemikem se jí říká zkráceně kyselina boritá, protože chemik předpokládá, že to prostě víte. Stejně tak kyselina trihydrogenfosforečná má vzorec H3PO4, ale běžně se jí říká kyselina fosforečná.

  Poslední komplikací byly kyseliny, které obsahovaly vyšší počet atomů centrálního prvku. Když jsme si poradili s více než dvěma vodíky, poradíme si s tímhle také, a to dokonce stejným způsobem. Využijeme opět násobících předpon. Jako příklad použijeme nestálou kyselinu dichromovou. Jak bude vypadat molekula této kyseliny? Bude obsahovat

 • vodík, je to přeci kyselina
 • dva chromy v oxidačním čísle +VI, předpona di- a koncovka
 • –ová

 • kyslík, v oxidačním čísle –II
 • H+ICr2+VIO -II

  Vyčíslíme tak, aby součet oxidačních čísel byl roven nule.

  H2Cr2O 7

  Na závěr máme opravdovou lahůdku typu dva v jednom. Jak bude vypadat vzorec kyseliny pentahydrogentrifosforečné? Víme, že bude obsahovat

 • pět vodíků, penta je předpona pro pět, hydrogen- je vodík
 • tři fosfory v oxidačním čísle +V, předpona tri- a koncovka
 • –ečná

 • kyslík, v oxidačním čísle –II
 • H5+IP3+VO -II

  Jediné, co nevíme, je počet kyslíků. Po dopočítání nám vyjde vzorec kyseliny pentahydrogentrifosforečné.

  H5P3O 10

  Vyzkoušejte si tvorbu názvů a vzorců kyselin na následujících příkladech.

  kyselina jodistá      HIO4

  kyselina trihydrogenarseničná      H3AsO4

  kyselina bromovodíková      HBr

  kyselina pentahydrogenjodistá      H5IO6

  kyselina pentaboritá      HB5O8

  kyselina trihydrogenantimonitá      H3SbO3

  kyselina selenová      H2SeO4

  kyselina chlorečná      HClO3

  kyselina telluričitá      H2TeO3

  kyselina manganistá      HMnO4

  kyselina dusičná      HNO3

  kyselina tetrahydrogendiarseničná      H4As2O7

  kyselina disiřičitá      H2S2O5

  kyselina chloritá      HClO2

  kyselina uhličitá      H2CO3

  Další kapitola:
  2.2.3 Názvosloví hydroxidů