Vyčíslování jednoduchých chemických rovnic

Základní chemické zákony již známe, a proto je načase je dodržovat. Typický úkol pro chemika je vyčíslit chemickou rovnici tak, aby se z ní opravdu stala rovnice. Počet atomů daného prvku na levé i pravé straně musí být shodný. Nejprve to zkusíme metodou „kouknu a vidím“. Tuto metodu jsme již několikrát používali v předchozích kapitolách. Později se seznámíme s postupem vyčíslování složitějších, redoxních rovnic.

Reakce síranu vápenatého s uhlíkem vypadá následovně

CaSO4+ C → CaO + SO2+ CO2

Při letmém přepočtení atomů zjistíme, že na levé straně máme čtyři kyslíky a na pravé pět. To je nepříjemné. Proto musíme dát před síran vápenatý dvojku, abychom navýšili počet kyslíků vlevo.

2 CaSO4+ C → CaO + SO2+ CO2

Sice se nám to teď celé rozhodilo, ale jistě již vidíte, jak z toho ven. Nasázíme dvojky všude, kde je potřeba, a vše pro jistotu ještě jednou překontrolujeme. Vyčíslená rovnice vypadá následovně:

2 CaSO4+ C → 2 CaO + 2 SO2+ CO2

Zkuste vyčíslit následující rovnice:

PCl3+ H2O → H3PO3+ HCl

BaCl2+ K3PO4→ Ba3(PO4)2+ KCl

železo + kyslík → oxid železitý

dusičnan olovnatý + chroman sodný → chroman olovnatý + dusičnan sodný

Odpověd 8: V současné době to vypadá tak, že výsledky vědecké práce publikujete typicky anglicky v nějakém online vědeckém časopise či je představíte na konferenci. Poté, co vaše práce projde recenzním řízením, si ji během pár vteřin mohou přečíst všichni vědci na celém světe. Dříve se vědecké výsledky také publikovaly v časopisech, ale tištěných, a to často v různých jazycích. Mohlo se proto snadno stát, že významný objev byl uveřejněn v časopise, ke kterému mnoho vědců nemělo přístup, nebo v jazyce, kterému nerozuměli. Proto mohl zapadnout, ztratit se v čase a musel být po letech znovuobjeven. To však neupírá zásluhy ani prvnímu, ani druhému objeviteli. Z těchto důvodů se zejména s nástupem internetu rozjela věda na plné obrátky a dosahuje neuvěřitelných výsledků.

Řešení rovnic:

PCl3+ 3 H2O → H3PO3+ 3 HCl

3 BaCl2+ 2 K3PO4→ Ba3(PO4)2+ 6 KCl

2 Fe + 3 O2→ 2 Fe2O3

Pb(NO3)2+ Na2CrO4→ PbCrO4+ 2 NaNO3

Další kapitola:
6.4 Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí