Soli

Soli jsou veliká, neuvěřitelně pestrá a velmi významná skupina látek. První sůl, která vás patrně napadne, je sůl kuchyňská. Znáte ji od malička. Setkáváte se s ní denně. Tato látka, chemicky chlorid sodný, nejen že způsobuje, že nám jídlo chutná, ale také do našeho těla dodává důležité ionty.

Otázka k zamyšlení 3: Jakou funkci v našem těle sodné kationy Na+ a chloridové aniony Cl-vlastně zastávají? Proč jsou tak důležité?

1

Pár dalších příkladů solí:

 • fosforečnan vápenatý , který tvoří naše zuby a kosti
 • některé konzervanty potravin, třeba dusitan či dusičnan sodný
 • prudce jedovaté soli, třeba soli thallia či kadmia
 • látky explozivní, či umožňující exploze, jako jsou dusičnan draselný či chlorečnan draselný
 • první fotografie využívaly solí stříbra
 • stavebnictví by se neobešlo bez vápence, uhličitanu vápenatého , ze kterého se vyrábí pálené vápno a hlemýždi z něj mají své ulity
 • Odpověď 3: Sodný kation Na+ je základní lidský ion a je třeba jej neustále doplňovat. Jedna z jeho nejdůležitějších funkcí je šíření nervového impulzu. Tento impulz je velmi zjednodušeně tvořen pohyby Na+iontů a poté K+ iontů přes membránu dlouhého výběžku nervové buňky (tento výběžek může být u lidských nervových buněk až metr dlouhý). Proces je to nádherný a složitý, proto jeho podrobné vysvětlení necháme na později učitelům biologie. Chloridové ionty Cl- jsou často opomíjené. Všude slyšíte, že je třeba přijímat dostatek Na+, K+ , Ca2+, Mg2+ nebo dokonce Zn2+a o chloridových iontech ani slovo. A to mají v našich tělech hned dvě veledůležité funkce. První z nich souvisí s ionty, co jsem před chvílí vyjmenovával. Všechny jmenované jsou totiž kationy, mají kladný náboj, a tak je v našem těle musí někdo nábojově vyrovnávat. Člověk je totiž elektroneutrální. Toto vyrovnávání kladných iontů zastávají společně s dalšími aniony právě chloridové ionty. Druhá funkce je neméně důležitá. Naše žaludeční sliznice tvoří kyselinu chlorovodíkovou, která nám ulehčuje trávení a chrání nás před choroboplodnými zárodky. Hádejte, jaký ion je potřeba pro tvorbu kyseliny chlorovodíkové?

  Další kapitola:
  5.1 Opakování názvosloví solí