Dělení organických látek

Všechny organické látky můžeme rozdělit do dvou skupin. Uhlovodíky , látky tvořené pouze z uhlíku a vodíku, a deriváty uhlovodíků, ve kterých najdeme i jiné prvky uspořádané do tzv. funkčních skupin.

1

Modely a vzorce ethanu, ethanolu a kyseliny octové.

Všimněte si, že si modely a vzorce jednotlivých látek geometricky neodpovídají. Uhlík, ze kterého vycházejí čtyři jednoduché vazby, má ve skutečnosti tetraedrické okolí. Jinými slovy se snaží mít vazby tak, aby byly co nejdále od sebe a jejich vazebné elektrony se co nejméně odpuzovaly. Proto každá z vazeb vychází z uhlíku do vrcholu tetraedru (čtyřstěnu). Prohlédněte si geometrické uspořádání methanu CH 4 na obrázku pod textem. Na placatý papír se toto zaznamenává obtížně, proto vzorce organických sloučenin obvykle skutečnou geometrii molekul zanedbávají.

2

Model methanu CH 4 . Čtyři vazby s vodíky míří do vrcholu čtyřstěnu.

Další kapitola:
9.3 Základní uhlovodíky