Periodická soustava prvků

Periodická tabulka prvků

Věřte nebo ne, ale za lanthanem ve skutečnosti následuje dalších 14 prvků. Říká se jim lanthanoidy a patří mezi ně třeba cer Ce nebo praseodym Pr. To samé se opakuje o řádek níže za aktiniem, za kterým následuje 14 aktinoidů. Do aktinoidů patří třeba známý prvek uran U. Proto je tam takový skok v protonových číslech. Tyto prvky pro nás nebudou příliš významné, nemusíte aktivně znát jejich značky, a zmíníme se o nich později.