Co to teda ta chemie je?

Chemie společně s biologií, fyzikou a matematikou jsou základní přírodní vědy. Vědy jsou to úzce spjaté, prolínají se a vzájemně se doplňují.

Definice: Chemie je přírodní věda, která se zabývá chemickými látkami a jejich vzájemnými přeměnami.

Definice je to stručná, ale velmi výstižná. Podstatou každého chemického děje je přeměna látek ( reaktantů ) na látky jiné ( produkty ). Existují i děje jiné. Např. voda, kterou zahřejeme na bod varu, začne vřít a přeměňovat se na páru. Toto je ale fyzikální děj, protože jak reaktant, tak produkt jsou voda, která pouze změnila skupenství z kapalného na plynné. Jiným případem může být radioaktivní rozpad, kdy se velký nestabilní atom rozpadne na menší atom za uvolnění energie a často i jiných částic. Ani toto není chemický děj, protože jak uvidíme v následujících kapitolách, chemie se odehrává v elektronovém obalu atomů a jaderné přeměny přenechává fyzice.

Další kapitola:
2.2 Jak můžeme chemii rozdělit?