Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

Významných bezkyslíkatých kyselin je jen pár. Podle názvu je poznáte snadno, obsahují koncovku –vodíková. Rozpuštěním halogenvodíků ve vodě (HF, HCl, HBr, HI) získáme jejich vodné roztoky, kterým se říká halogenvodíkové kyseliny. Stejně tak kyanovodík HCN, velmi jedovatý plyn, rozpuštěný ve vodě se označuje jako kyselina kyanovodíková.

fluorovodík → kyselina fluorovodíková HF
chlorovodík → kyselina chlorovodíková HCl
bromovodík → kyselina bromovodíková HBr
jodovodík → kyselina jodovodíková HI
kyanovodík → kyselina kyanovodíková HCN

To je oblíbená otázka mnoha zkoušejících. Jaký je rozdíl mezi chlorovodíkem a kyselinou chlorovodíkovou? Tak ještě jednou. Chlorovodík je plyn. Jeho vodný roztok se označuje jako kyselina chlorovodíková. To samé platí pro všechny halogenvodíky a také kyanovodík.

Další kapitola:
6.3.2 Názvosloví kyslíkatých kyselin