Názvosloví hydridů

Vodík tvoří sloučeniny s obrovským množstvím dalších prvků.

Definice: Hydridy jsou dvouprvkové sloučeniny vodíku a dalšího prvku.

Skupinů hydridů můžeme rozdělit na dvě skupiny:

  • Hydridy iontové , které jsou tvořeny vodíkem a prvkem z 1. nebo 2. skupiny. Tyto prvky mají velmi nízko hodnoty elektronegativit, a proto tvoří s vodíkem iontovou vazbu, ve které je vodík anionem. Vodík má v iontových hydridech oxidační číslo -I.

VZOREC → NÁZEV

Příklad : NaH

Krok 1: Poznám, že je to iontový hydrid, protože mám vodík a prvek z první skupiny.

Krok 2: Připisuji vodíku oxidační číslo -I, sodík tedy musí mít +I, což vyjadřuje koncovka –ný.

Krok 3: hydrid sodný

Příklad : CaH2

Krok 1: Poznám, že je to iontový hydrid, protože mám vodík a prvek z druhé skupiny.

Krok 2: Připisuji vodíku oxidační číslo -I, a protože jsou tam takové vodíky dva, vápník musí mít +II, což vyjadřuje koncovka –natý.

Krok 3: hydrid vápenatý

NÁZEV → VZOREC

Příklad : hydrid lithný

Krok 1: Napíši vedle sebe lithium a vodík.

Krok 2: Doplním lithiu oxidační číslo +I (koncovka -ný) a vodíku –I (jedná se o iontový hydrid)

Krok 3: Oxidační čísla již jsou vyrovnána.

Krok 4: LiH

Příklad : hydrid beryllnatý

Krok 1: Napíši vedle sebe beryllium a vodík.

Krok 2: Doplním berylliu oxidační číslo +II (koncovka -natý) a vodíku -I (jedná se o iontový hydrid)

Krok 3: Vyrovnám oxidační čísla. Vodíky tedy budou dva.

Krok 4: BeH2

  • Hydridy kovalentní obsahují vodík a prvek ze 13. až 17. skupiny. Tyto sloučeniny nám trochu zkomplikují život, protože mají často triviální názvy. Jiné mají názvy tvořeny z latinského názvu prvku a koncovky –an. Ty, které byste měli umět z hlavy, jsou uvedeny tučně. Pokud jsou v tabulce uvedeny otazníky, znamená to, že odpovídající hydrid nebyl ještě připraven, nebo je nestabilní.

HYDRIDY

boran BH3

(borany)

methan CH4

amoniak NH3(čpavek, azan)

voda H2O

fluorovodík HF

hydrid hlinitý (alan) AlH3

silan SiH4

fosfan PH3

sulfan H2S

chlorovodík HCl

gallan GaH3

german GeH4

arsan AsH3

selan H2Se

bromovodík HBr

hydrid inditý InH3

stannan SnH4

stiban SbH3

tellan H2Te

jodovodík HI

???

plumban PbH4???

bisman BiH3???

polan H2Po???

???

Další kapitola:
6.2 Názvosloví hydroxidů