Chemické výpočty – složení roztoků

S chemickými výpočty a složením roztoků už jsme se jednou setkali. Seznámili jsme se s hmotnostním zlomkem, objemovým zlomkem, látkovým množstvím a různými způsoby, jak jej spočítat. V této kapitole se srdnatě pustíme do složitějších výpočtů a naučíme se další veledůležitý způsob, jak vyjádřit složení roztoků a to molární koncentraci.

Další kapitola:
7.1 Opakování hmotnostní a objemové koncentrace