Názvosloví hydrátů solí

Některé soli dokáží ve svých krystalech vázat molekuly vody (tzv. krystalová voda ), aby se tyto vody označily ve vzorci soli, používá se tečka (krát) a počet molekul vody připadající na jednu molekulu soli. Název soli vytvoříme klasickým způsobem a počet vod vyjádříme násobící předponou, které už jsme si říkali (mono-, di-, tri-…), a slovem hydrát. Možná, že předponu hemi- pro jednu polovinu ještě neznáte.

Třeba mozek má dvě hemisféry (polokoule).

Příklady:

pentahydrát síranu mědnatého CuSO4. 5 H2O

hemihydrát síranu vápenatého CaSO4. 1/2 H2O

heptahydrát síranu zinečnatého ZnSO4. 7 H2O

Další kapitola:
6.4.2.2 Názvosloví podvojných solí