Jak psát protokol?

Ať už se budete věnovat jakémukoliv povolání, velmi často se vám stane, že výstupem vaší práce nebude nic jiného než papír a právě za tento papír vám někdo zaplatí. Patolog píše pitevní zprávu, architekti zpracovávají stavební dokumentaci a chemici píší protokoly.

Výstupem laboratorní práce je laboratorní protokol. Protokol je záznam o provedené práci, ve kterém je uvedeno vše potřebné proto, aby se celá práce dala kompletně zopakovat. V praxi slouží k hledání chyb, pokud laboratorní práce nedopadla, jak se očekávalo, nebo jako podklad pro zlepšení postupu apod. Protokol není opsaný návod! Záhadně se stává, že protokoly doslova obsahují návod, o kterém vyučující ví, že nefunguje, a přesto žák tvrdí, že přesně takto postupoval a práce se povedla. V horším případě, že např. nepříliš akční žák odevzdá přepečlivě vypracovaný protokol, kde o sobě hovoří jako o dívce a který je do písmenka stejný s protokolem jeho spolužačky. Záhada? Mysterium?

Další kapitola:
2.7.1 Co protokol musí obsahovat a proč?