Jak s knihou pracovat?

Text psaný černě látku vysvětluje. Bude vaší oporou při studiu chemie. V tomto textu občas narazíte na vytučněný pojem. Tyto pojmy vysvětlíme a budeme používat při hodinách. Když si je správně osvojíte a začnete používat, budeme se moct vyjadřovat stručněji a přesněji jako správní odborníci. Všechny pojmy použité v textu učebnice naleznete abecedně seřazené i na konci učebnice. Pokud si budete potřebovat nějaký pojem zopakovat, snadno jej pak najdete.

Dále najdete v textu fialové definice. Definice nejsou příliš oblíbené, ale jsou potřeba. Pokud chcete chemii nebo nějakou jinou přírodovědnou disciplínu poznat, pochopit, přeprat, je nutné, aby základní pojmy a vztahy byly jasně a neprůstřelně nadefinované. Pak se můžeme stručně a přesně vyjádřit a každý, kdo bude ony definice také znát, nás ihned pochopí.
Definice: Trojúhelník je geometrický útvar, který je tvořen třemi vrcholy, které jsou spojeny třemi úsečkami.
Stručné, jasné, neprůstřelné… A hlavně nebojte se, není jich tam moc.

Otázky k zamyšlení budou uvedeny modře. Jsou číslované a byly formulovány tak, aby vás trošku potrápily. Popřemýšlejte nad nimi. Zkuste pohledat na internetu řešení. Zeptejte se spolužáků. Na každou otázku naleznete v textu o stránku, dvě později autorskou odpověď.

Poslední barvou, kterou v textu naleznete, je zelená. Zeleným textem jsou psané autorské poznámky, které upozorňují na různé souvislosti, rozšiřují text či se snaží trochu poradit.

Další kapitola:
2 Úvod do chemie