Chemicky čisté látky

Pokud je daný materiál složený ze stejných částic – jako třeba diamant je složen jen z atomů uhlíku nebo kostka cukru je složená jen z molekul sacharosy – nazýváme jej chemicky čistá látka. Chemicky čisté látky (ChČL) mají své stálé a charakteristické vlastnosti.

Částice, které tvoří chemicky čisté látky, mohou být:

 • Atomy . Např. atomy helia He v pouťových balóncích.
 • Molekuly , což jsou částice vzniklé spojením dvou a více atomů. Molekuly jsou elektroneutrální, nemají tedy žádný náboj. Např. molekuly vody H2O ve sněhové vločce nebo molekuly chlóru Cl2, který byl použit jako první bojový plyn vůbec.
 • Ionty , což jsou částice s nábojem. Částice s kladným nábojem se nazývá kation , se záporným pak anion . Např. kuchyňská sůl (chlorid sodný, NaCl) se skládá z kladných sodných kationů Na+, které se elektrostaticky přitahují se zápornými chloridovými aniony Cl-.

 • Chemicky čisté látky se pak dále dělí na prvky a sloučeniny. Prvky už známe. Jsou to jednotlivá okénka v PSP. Tak tedy prvkem je síra S nebo vodík H2. Všimněte si, že prvky mohou být tvořeny jednotlivými volnými atomy (třeba helium He) nebo mohou být atomy prvku vázány v molekulách (třeba fosfor P4nebo jód I2) nebo krystalu prvku (krystal hliníku Al, atomy C v diamantu).

  Sloučeniny , jak už název napovídá, jsou takové chemicky čisté látky, jejichž molekuly vznikly sloučením ze dvou a více různých atomů. Tak molekuly oxidu uhličitého CO2, který se používá do airsoftových zbraní, jsou složeny (sloučeny) z atomů uhlíku a kyslíku.

  Nu, bylo to hodně pojmů a budeme je ještě hodně potřebovat, proto ještě jednou a v tabulce. Pro vyjasnění pojmů použijeme štiplavý plyn zvaný amoniak, postaru čpavek, který má vzorec NH3.

  Molekula má tvar pyramidy, kde na centrální atom dusíku (zeleně) jsou připojeny tři vodíky (bíle). Vodorovná čárka nad dusíkem na obrázku vpravo značí elektronový pár, který se neúčastní vazby.

  Seznam základních chemických pojmů.

  Pojem

  Vysvětlení

  Příklad

  atom

  základní stavební částice hmoty

  molekula

  částice složená z atomů, která nemá náboj

  iont

  částice s kladným (kation) nebo záporným (anion) nábojem

  chemicky čistá látka

  látka tvořená stejnými částicemi

  prvek

  ChČL tvořená jedním typem atomů

  sloučenina

  ChČL tvořená jedním typem molekul, které jsou složeny minimálně ze dvou různých atomů

  Tato kapitolka obsahovala mnoho běžně používaných pojmů, které se vzájemně pletou a pak vznikají zbytečné chyby a nedorozumění. Takže ráno umýt se, vyčistit si zuby, nasnídat se a zopakovat si pojmy z předešlé tabulky.

  Následující poznámka se bude zejména hodit těm, kteří se budou chemií zabývat podrobněji. Přestože se to běžně říká, molekula NaCl není správně. Ionty sodíku a chloru u sebe drží iontovou vazbou a celý krystal je tak tvořen vzájemně se přitahujícími nabitými koulemi. NaCl vyjadřuje poměr 1:1 těchto koulí v krystalu. Správný pojem by tedy měl být vzorcová jednotka. Pojem molekula je vyhrazen pro částice, ve kterých jsou jednotlivé atomy spojeny kovalentními vazbami, např. CO2.

  Další kapitola:
  3.2 Směsi