Názvosloví peroxidů a dalších dvouprvkových sloučenin kyslíku

Situaci nám trochu zkomplikují další sloučeniny od kyslíku. Třeba peroxidy.

Definice: Peroxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku obsahující skupinu O22-.

Všimněte si, že u peroxoskupiny O22-je napsán náboj 2- , nikoliv oxidační číslo. Kdybychom spočítali oxidační čísla, tak by kyslík v peroxoskupině měl oxidační číslo –I. Je to ale zbytečné uvádět, protože se vždy vyskytuje celá skupina a nikdy jinak.

Existuje peroxid vodíku H2O2, který můžete mít v lékárničce jako dezinfekci. Peroxoskupina je vyrovnána dvěma vodíky v oxidačním čísle +I. Další významnou látkou je peroxid sodný Na2O2.

No jo, ale co třeba BaO2? Je to peroxid barnatý nebo oxid baryčitý? Protože se oxidy vyskytují mnohem častěji, je jasné, že nejprve tuto látku pojmenujete jako oxid baryčitý. Postupem času si ale vaše ucho zvykne na chemické názvy a slovo baryčitý vás bude fyzicky bolet (je to totiž špatně!). Zamyslíte se, kouknete se do tabulky a zjistíte, že baryum tvoří výhradně sloučeniny barnaté s oxidačním číslem +II. Musí to být peroxid barnatý.

Napíšeme si pro srovnání vzorce oxidu vápenatého a peroxidu vápenatého.

Oxid vápenatý

Krok 1: Napíši si vedle sebe vápník a kyslík.

Krok 2: Doplním k vápníku oxidační číslo II (koncovka -natý) a ke kyslíku –II (jedná se o oxid).

Krok 3: Vidím, že mi součet oxidačních čísel dává nulu a není tedy potřeba násobit.

Krok 4: CaO

Peroxid vápenatý

Krok 1: Napíši si vedle sebe vápník a peroxoskupinu O22-.

Krok 2: Doplním k vápníku oxidační číslo II (koncovka -natý).

Krok 3: Vidím, že mi součet oxidačního čísla a náboje dává nulu a není tedy potřeba násobit.

Krok 4: CaO2

Vápník je ve druhé skupině, stejně jako baryum, a tvoří sloučeniny vždy v oxidačním čísle II. Opět se tedy nemůže jednat o oxid vápeničitý. Toto se časem naučíte, až budete mít chemické názvy trochu víc naposlouchané a budeme se učit o jednotlivých látkách.

Dále existují superoxidy (někdy se jím říká hyperoxidy) se skupinou O2-a ozonidy se skupinou O3-. S těmito látkami se setkáme výjimečně. Formální oxidační číslo kyslíku v superoxidech je -1/2 a v ozonidech -1/3, ale stejně jako v případě peroxidu se i zde vyskytují skupiny vždy celé. Jako příklad si uvedeme superoxid draselný KO2nebo ozonid cesný CsO3.

Další kapitola:
6.1.3 Názvosloví sulfidů, selenidů a telluridů