Vlastnosti chemických látek

Podle toho jak se jednotlivé částice látky uspořádají, se odvozují vlastnosti látek. Vlastností látek je nepřeberné množství a my se s nimi budeme u jednotlivých látek postupně seznamovat. Nyní vyjmenujeme jen pár nejzákladnějších. Vyjmenujete příklady látek, které dané vlastnosti mají?

HOŘLAVÉ X NEHOŘLAVÉ

VÝBUŠNÉ (EXPLOZIVNÍ)

BAREVNÉ X BEZBARVÉ

VODIVÉ (ELEKTRICKÁ, TEPELNÁ VODIVOST)

DALŠÍ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI (TEPLOTA, HUSTOTA, BOD VARU)

Fialově zbarvené krystalky manganistanu draselného (hypermanganu) a zelený, jedovatý chlór.

Další kapitola:
2.4.1 Skupenství látek