Slabé vazebné interakce

Slabé vazebné interakce jsou posledním typem vazeb, o kterých si budeme povídat. Jsou sice zařazeny až na konec kapitoly, to ale neznamená, že nejsou důležité. Spíš naopak. Do slabých vazebných interakcí řadíme Van der Waalsovy interakce a vodíkové můstky .

Další kapitola:
5.5.1 Van der Waalsovy interakce