Názvosloví podvojných solí

Podvojné soli mohou obsahovat dva anionty nebo dva kationty. V názvu se proto objevují dvě podstatná jména (aniony) nebo dvě přídavná jména (kationy), oddělená od sebe pomlčkou. Nesmíme zapomínat na číslovkové předpony, které označují kolikrát tam daný anion (kation) je.

Příklad: bromid-trifluorid uhličitý Napíši uhličitý kation - CIV, připojím jeden bromidový a tři fluoridové aniony - CBrF3

Nyní bychom tuto sloučeninu spíše pojmenovali pomocí organického názvosloví jako tribromfluormethan, ale to vás ještě čeká.

Jiný příklad: síran diamonno-olovnatý
Napíši dva amonné kationy, jeden olovnatý - (NH4)2+PbIIcelkem čtyři kladné náboje, připojím síranový anion, který má náboj -2. (NH4)2+PbII(SO4)2-. Protože na čtyři kladné náboje kationů mám dva záporné náboje síranového anionu, síran zde musí být dvakrát, tedy (NH4)2Pb(SO4)2.

Vyzkoušejte sami:
trichlorid-jodid uhličitý CCl3I
selenan dirubidno-olovnatý Rb2Pb(SeO4) 2
jodid-sulfid bizmutitý BiIS
dijodid - sulfid uhličitý CI2S
fosforečnan sodno-strontnatý NaSrPO 4
síran didraselno-manganatý K2Mn(SO4)2

Další kapitola:
7 Chemické výpočty – složení roztoků