Názvosloví kyselin

S termínem kyselina či kyselost jste se určitě již setkali. Citron je kyselý zejména kvůli kyselině citronové, kuchyňský ocet je kyselý, protože je to 8% roztok kyseliny octové, a jistě bychom vymysleli celou řadu dalších příkladů. Z chemického hlediska jsou kyseliny látky, které dokáží odštěpit vodíkový kation a reakcí s vodou poskytují oxoniový kation H3O+.

Definice dle Brønsteda a Lowryho: Kyselina je látka, která je schopná odštěpit vodíkový kation (proton).

Tato reakce kyseliny sírové, tzv. disociace kyseliny sírové, vypadá takto:

H2SO4+ H2O → HSO4-+ H3O +

Kde kyselina sírová odštěpila jeden vodíkový kation. Pokud by odštěpila i druhý a předala ho jiné molekule vody, vypadalo by to takto:

HSO4- + H2O → SO42-+ H3O +

Jak je z definice patrné, každá kyselina musí obsahovat odštěpitelné vodíky. Z praktických důvodů si kyseliny rozdělíme do dvou skupin podle toho, zda obsahují či neobsahují kyslík.

Další kapitola:
6.3.1 Názvosloví bezkyslíkatých kyselin