Názvosloví hydroxidů

Hydroxidy jsou stejně jako kyseliny žíravé látky velkého průmyslového významu (např. výroba mýdel či papíru, při úpravě pitné vody…). Možná někteří z vás máte doma prostředek na ucpané odpady, který je založen na hydroxidu sodném.

Mnoho prostředků na ucpané odpady je založeno na hydroxidu sodném. Proto při práci s nimi buďte mimořádně opatrní.

Pojem hydroxid vznikl spojením dvou pojmů hydrogen vyjadřující vodík a oxid vyjadřující kyslík. Není proto těžké odvodit, že hydroxidy budou obsahovat skupinu OH-. Vodík má oxidační číslo +I, kyslík –II, a proto celkový náboj skupiny vychází jedna minus.

Není možné napsat (OH)-I, protože skupina atomů nemůže mít oxidační číslo. Oxidační čísla mají jednotlivé prvky, skupiny mají náboje, které se píší arabskými číslicemi. Jednička se obvykle vynechává. Náboj „-1“ se tedy napíše jen jako „ – “.

Definice: Hydroxidy jsou látky, které ve své molekule obsahují hydroxidový (hydroxylový) anion OH- .

VZOREC → NÁZEV
Příklad : KOH
Krok 1: Poznám, že je to hydroxid, protože vidím skupinu OH-.
Krok 2: Hydroxidová skupina je vyrovnána jedním draslíkem. Draslík tedy musí mít +I, což vyjadřuje koncovka –ný.
Krok 3: hydroxid draselný

Příklad : Mg(OH)2
Krok 1: Poznám, že je to hydroxid, protože vidím skupinu OH-.
Krok 2: Dvě hydroxidové skupiny jsou vyrovnány jedním hořčíkem. Proto musí mít hořčík oxidační číslo +II, což vyjadřuje koncovka –natý.
Krok 3: hydroxid hořečnatý

NÁZEV → VZOREC
Příklad : hydroxid železitý
Krok 1: Napíši vedle sebe železo a hydroxidovou skupinu.
Krok 2: Doplním železu oxidační číslo +III (koncovka -itý) a hydroxidové skupině náboj minus jedna.
Krok 3: Na vyrovnání trojmocného železa budu potřebovat hydroxidové skupiny tři.
Krok 4: Fe(OH)3

Příklad : hydroxid manganatý
Krok 1: Napíši vedle sebe mangan a hydroxidovou skupinu.
Krok 2: Doplním manganu oxidační číslo +II (koncovka -natý) a hydroxidové skupině náboj minus jedna.
Krok 3: Na vyrovnání dvojmocného manganu budu potřebovat hydroxidové skupiny dvě.
Krok 4: Mn(OH)2

Vyzkoušejte si sami:
hydroxid hořečnatý Mg(OH)2
hydroxid železnatý Fe(OH)2
hydroxid olovnatý Pb(OH)2
hydroxid rubidný RbOH
hydroxid chromitý Cr(OH)3

Další kapitola:
6.3 Názvosloví kyselin