Názvosloví sulfidů, selenidů a telluridů

Stejný princip jako jsme se naučili u názvosloví oxidů, může použít pro další typy sloučenin odvozených od síry, selenu a telluru.

název

skupina

příklad

sulfid

S-II

sulfid stříbrný Ag2S

selenid

Se-II

selenid cíničitý SnSe2

tellurid

Te-II

tellurid vanadičný V2Te5

Velmi často studenti dělají chyby z nepozornosti. Pozorně si překontrolujte, zda jste ze selenidu omylem neudělali sulfid apod.

Vyzkoušejte si sami:

sulfid chromitý Cr2S 3
selenid nikelnatý NiSe
tellurid titaničitý TiTe 2
sulfid hlinitý Al2S 3
sulfid zinečnatý ZnS
tellurid křemičitý SiTe 2
selenid železitý Fe2Se 3
sulfid manganatý MnS
tellurid thallný Tl2Te
selenid draselný K2Se

Další kapitola:
6.1.4 Názvosloví hydridů