Názvosloví kyslíkatých kyselin

Kyslíkaté kyseliny mají obecný vzorec HZO, kde písmeno Z znázorňuje centrální prvek, od kterého je kyselina odvozena. Např. u kyseliny sírové H2SO4by to byla síra. Oxidační číslo centrálního prvku je v názvu opět vyjádřeno koncovkou (v ženském rodě).

NÁZEV → VZOREC
Příklad
: kyselina siřičitá
Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, síru jako centrální prvek a kyslík.
Krok 2: Doplním oxidační čísla. K vodíku +I, ke kyslíku –II a k síře +IV (koncovka -ičitá)
Krok 3: Součet kladných oxidačních čísel je pět, což nedokážu vyrovnat kyslíky s –II. Proto tam vodíky musí být dva. Poté mám šest v kladných oxidačních číslech, což mi vyrovnají tři kyslíky.
Krok 4: H2SO 3

Příklad : kyselina dusitá
Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, dusík jako centrální prvek a kyslík.
Krok 2: Doplním oxidační čísla. K vodíku +I, ke kyslíku –II a k dusíku +III (koncovka -itá)
Krok 3: Součet kladných oxidačních čísel je čtyři, což mi vyrovnají dva kyslíky.
Krok 4: HNO 2

Příklad : kyselina chromová
Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, chrom jako centrální prvek a kyslík.
Krok 2: Doplním oxidační čísla. K vodíku +I, ke kyslíku –II a k chromu +VI (koncovka -ová)
Krok 3: Součet kladných oxidačních čísel je sedm, což nedokážu vyrovnat kyslíky s –II. Proto tam vodíky musí být dva. Poté mám osm v kladných oxidačních číslech, což mi vyrovnají čtyři kyslíky.
Krok 4: H2CrO 4

VZOREC → NÁZEV
Příklad
: HClO 4
Krok 1: Poznám, že se jedná o kyslíkatou kyselinu.
Krok 2: Doplním oxidační číslo +I k vodíku a –II ke kyslíku.
Krok 3: Čtyři kyslíky mi dávají v oxidačních číslech -8. Vodík mi dává +1. Aby součet oxidačních čísel všech atomů byl nulový, musí mít atom chloru oxidační číslo VII. Toto číslo vyjadřuje koncovka –istá.
Krok 4: kyselina chloristá

Příklad : H2TiO 3
Krok 1: Poznám, že se jedná o kyslíkatou kyselinu.
Krok 2: Doplním oxidační číslo +I k vodíku a –II ke kyslíku.
Krok 3: Tři kyslíky mi dávají v oxidačních číslech -6. Dva vodíky mi dávají +2. Aby součet oxidačních čísel všech atomů byl nulový, musí mít atom titanu oxidační číslo IV. Toto číslo vyjadřuje koncovka –ičitá.
Krok 4: kyselina titaničitá

Příklad : H2TeO 4
Krok 1: Poznám, že se jedná o kyslíkatou kyselinu.
Krok 2: Doplním oxidační číslo +I k vodíku a –II ke kyslíku.
Krok 3: Čtyři kyslíky mi dávají v oxidačních číslech -8. Dva vodíky mi dávají +2. Aby součet oxidačních čísel všech atomů byl nulový, musí mít atom telluru oxidační číslo VI. Toto číslo vyjadřuje koncovka –ová.
Krok 4: kyselina tellurová.

Existují i složitější kyslíkaté kyseliny. Doposud jsme se setkávali pouze s kyselinami, které měli jeden nebo dva vodíky. Některé kyseliny však ve své molekule obsahují vodíků více. Jako příklad nám může posloužit kyselina trihydrogenboritá H3BO3, která obsahuje tři vodíkové atomy. Skutečnost, že kyselina obsahuje více než dva vodíky, vyjadřujeme v jejím názvu číslovkovými předponami a předponou hydrogen-. Číslovkové předpony jsou uvedeny v následující tabulce, včetně předpon pro jeden a dva, které nebudeme potřebovat.

Jeden mono- Šest hexa-
Dva di- Sedm hepta-
Tři tri- Osm okta-
Čtyři tetra- Devět nona-
Pět penta- Deset deka-
NÁZEV → VZOREC
Příklad
: kyselina trihydrogenfosforečná
Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, fosfor a kyslík.
Krok 2: Dle předpony trihydrogen- rovnou dopíši trojku k vodíku. Doplním oxidační čísla +I k vodíkům, k fosforu +V (koncovka -ečná) a –II ke kyslíku.
Krok 3: V kladných oxidačních číslech budu mít +8, což mi vyrovnají čtyři kyslíky.
Krok 4: H3PO 4

Kyselina trihydrogenfosforečná je velice častá chemikálie, a protože její správný název je trochu nešikovný, zcela běžně se jí říká jednoduše kyselina fosforečná, s tím, že se automaticky předpokládá znalost jejího vzorce.

Příklad : kyselina tetrahydrogenkřemičitá
Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, křemík a kyslík.
Krok 2: Dle předpony tetrahydrogen- rovnou dopíši čtyřku k vodíku. Doplním oxidační čísla +I k vodíkům, +IV ke křemíku (koncovka -ičitá) a –II ke kyslíku.
Krok 3: V kladných oxidačních číslech budu mít +8, což mi vyrovnají čtyři kyslíky.
Krok 4: H4SiO 4

Existuje i jiný způsob vyjádření a to je za použití stejných číslovkových předpon a předpony oxo-. Jak vás asi napadlo, nyní nebudeme vyjadřovat počet vodíků, ale počet kyslíků. Kyselina tetrahydrogenkřemičitá by pak byla kyselina tetraoxokřemičitá, kyselina trihydrogenfosforečná by byla kyselina tetraoxofosforečná atd.

VZOREC → NÁZEV
Příklad
: H5IO 6
Krok 1: Kyselina obsahuje pět vodíků, tedy její název bude začínat předponou pentahydrogen-
Krok 2: Doplním oxidační číslo +I k vodíkům a –II ke kyslíkům. Oxidační číslo jódu vychází potom +VII (koncovka -istá)
Krok 3: Kyselina pentahydrogenjodistá (nebo kyselina hexaoxojodistá)

Příklad : H6TeO 6
Krok 1: Kyselina obsahuje šest vodíků, tedy její název bude začínat předponou hexahydrogen-
Krok 2: Doplním oxidační číslo +I k vodíkům a –II ke kyslíkům. Oxidační číslo telluru vychází potom +VI (koncovka -ová)
Krok 3: Kyselina hexahydrogenjodistá (nebo kyselina hexaoxotellurová)

Způsobem, který jsme se právě naučili, dokážete pojmenovat jakoukoliv běžnou kyselinu. Jak se budeme chemií zabývat dál a dál, naskáčou vám vzorce těch nejběžnějších kyselin samy do hlavy. Takže za chvilku, když budete třeba v laboratoři potřebovat kyselinu dusičnou, rovnou sáhnete po lahvi s nápisem HNO3(ano, je to na té lahvi napsané i slovy:-)), aniž byste dopočítávali oxidační čísla či kyslíky. Pokud tomu „naskákání do hlavy“ chcete pomoct, naučte se následující vzorce kyselin z hlavy. V budoucnu se vám to jistě bude hodit.

Název kyseliny Vzorec kyseliny Název kyseliny Vzorec kyseliny
kyselina sírová H2SO4 kyselina fluorovodíková HF
kyselina siřičitá H2SO3 kyselina chlorovodíková HCl
kyselina dusičná HNO3 kyselina bromovodíková HBr
kyselina dusitá HNO2 kyselina jodovodíková HI
kyselina uhličitá H2CO3 kyselina kyanovodíková HCN
kyselina fosforečná H3PO4!!! Ty ostatní si snadno odvodíte.

Pokud budete bezpečně znát třeba vzorec kyseliny dusité HNO2a budete tázáni na kyselinu chloritou, tak si její vzorec snadno odvodíte. Jsou to obě „-ité“ kyseliny, proto výpočty oxidačních čísel dopadnou pro obě stejně a vám stačí jen nahradit centrální prvek dusíku chlorem. Tedy z HNO2je rázem HClO2.

Jiný typ kyselin, který nám bude trochu komplikovat život, se nazývají izopolykyseliny . Jsou to takové látky, které mají vícekrát obsažený centrální prvek. Jako příklad nám může posloužit kyselina disírová H2S2O7, která obsahuje dva atomy síry. Asi vás nepřekvapí, že počet centrálních atomů se opět vyjadřuje číslovkovými předponami.

NÁZEV → VZOREC
Příklad
: kyselina tetraboritá
Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, bór a kyslík.
Krok 2: Dle předpony tetra- rovnou dopíši čtyřku k bóru. Doplním oxidační čísla +I k vodíku, +III k bórům (koncovka -itá) a –II ke kyslíku.
Krok 3: V kladných oxidačních číslech budu mít +13, což je liché číslo, proto přidám druhý vodík a pak budu mít v kladných oxidačních číslech +14. To mi vyrovná sedm kyslíků.
Krok 4: H2B4O 7

Příklad : kyselina diuhličitá
Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, uhlík a kyslík.
Krok 2: Dle předpony di- rovnou dopíši dvojku k uhlíku. Doplním oxidační čísla +I k vodíku, +IV k uhlíkům (koncovka -ičitá) a –II ke kyslíku.
Krok 3: V kladných oxidačních číslech budu mít +9, což je liché číslo, proto přidám druhý vodík a pak budu mít v kladných oxidačních číslech +10. To mi vyrovná pět kyslíků.
Krok 4: H2C2O 5

VZOREC → NÁZEV
Příklad
: H2Cr2O 7
Krok 1: Doplním oxidační číslo +I k vodíkům a –II ke kyslíkům. Oxidační číslo chrómu vychází +VI (koncovka -ová).
Krok 2: Skutečnost, že jsou v molekule dva chromy, vyjádří předpona di-.
Krok 3: kyselina dichromová
Příklad : H2N2O 2
Krok 1: Doplním oxidační číslo +I k vodíkům a –II ke kyslíkům. Oxidační číslo dusíku vychází +I (koncovka -ná).
Krok 2: Skutečnost, že jsou v molekule dva atomy dusíku, vyjádří předpona di-.
Krok 3: kyselina didusnáPoslední typy sloučenin už jsou pro opravdové názvoslovné labužníky. Jedná se o kombinaci předchozích dvou typů. Všechny principy, které jsme se naučili, platí pořád. Ač se to nezdá, tyto názvy jsou celkem jednoduché, protože nám prakticky všechno řeknou číslovkové předpony.

NÁZEV → VZOREC

Příklad : kyselina hexahydrogendikřemičitá

Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, křemík a kyslík.
Krok 2: Dle předpony hexa- napíši šestku k vodíkům a dle předpony di- dopíši dvojku ke křemíku. Doplním oxidační čísla +I k vodíku, +IV ke křemíkům (koncovka -ičitá) a –II ke kyslíku.
Krok 3: V kladných oxidačních číslech budu mít +14, což mi vyrovná sedm kyslíků.
Krok 4: H6Si2O 7

Příklad : kyselina pentahydrogentrifosforečná
Krok 1: Napíši si vedle sebe vodík, fosfor a kyslík.
Krok 2: Dle předpony penta- napíši pětku k vodíkům a dle předpony tri- dopíši trojku k fosforu. Doplním oxidační čísla +I k vodíku, +V k fosforu (koncovka -ečná) a –II ke kyslíku.
Krok 3: V kladných oxidačních číslech budu mít +20, což mi vyrovná deset kyslíků.
Krok 4: H5P3O 10

VZOREC → NÁZEV

Příklad : H4Te4O14

Krok 1: Doplním oxidační číslo +I k vodíkům a –II ke kyslíkům. Oxidační číslo telluru vychází +VI (koncovka -ová).
Krok 2: Skutečnost, že jsou v molekule čtyři tellury stejně jako čtyři vodíky, vyjádří předpona tetra-
Krok 3: kyselina tetrahydrogentetratellurová

Příklad : H4I2O 9
Krok 1: Doplním oxidační číslo +I k vodíkům a –II ke kyslíkům. Oxidační číslo jódu vychází +VII (koncovka -istá).
Krok 2: Skutečnost, že jsou v molekule dva jódy, vyjádří předpona di-. Čtyři vodíky vyjádří předpona tetra-.
Krok 3: kyselina tetrahydrogendijodistá

Další kapitola:
6.4 Názvosloví solí