Názvosloví oxidů

Princip názvosloví se naučíme na oxidech. Nejprve budeme ze vzorců tvořit názvy.

Definice: Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku, ve kterých má kyslík oxidační číslo O-II.

VZOREC → NÁZEV

Příklad: Látka N2O je známá pod triviálním názvem rajský plyn. Používá se jako anestetikum (uspávací prostředek) v medicíně a také jako hnací plyn do šlehaček. Její značnou nevýhodou je, že rozkládá ozon a přispívá tak k ozonové díře. Jaký je ale její systematický „chemický název“?

Krok 1: Musím poznat, že se jedná o oxid. Poznám to tak, že vzorec přesně splňuje definici. Je to dvouprvková sloučenina kyslíku a dalšího prvku. Kyslík má pak dle definice oxidační číslo –II.

Krok 2: Dle pravidla, že součet oxidačních čísel všech atomů musí dát nulu, musím určit oxidační čísla dusíků. Dva dusíky dohromady vyrovnávají –II od kyslíku. Jeden dusík musí mít tedy oxidační číslo +I, což je dle tabulky koncovka –ný.

Krok 3: oxid dusný

Příklad: CO2známe jako bublinky v pivě, či sycených nápojích. Pro svou nehořlavost se také používá v pěnových hasicích přístrojích. Je hojně skloňován v médiích ve spojitosti s globálním oteplováním a skleníkovým efektem. Je to?

Krok 1. Evidentně oxid.

Krok 2: Jeden uhlík vyrovnávají dva kyslíky s oxidačním číslem -II. Uhlík musí mít tedy oxidační číslo IV.

Krok 3: oxid uhličitý

Příklad: Asi každý z vás zná rudé rubíny a modré safíry, cenné drahokamy, které jsou z chemického hlediska tvořeny převážně z Al2O3a dále příměsemi, které jim propůjčují typické zabarvení.

Krok 1: Zase oxid:-)

Krok 2: Trochu matematiky. Tři kyslíky, kde každý má oxidační číslo –II jsou vyrovnány dvěma hliníky. Jeden hliník musí mít +III.

Krok 3: oxid hlinitý

NÁZEV → VZOREC

Z názvu vytvořit vzorec je mnohem jednodušší, protože už v podstatě všechno víme.

Příklad: Třeba oxid antimonitý

Krok 1. Napíši si vedle sebe antimon a kyslík.

Krok 2: Doplním k antimonu oxidační číslo III (koncovka -itý) a ke kyslíku –II (jedná se o oxid).

Krok 3: Pronásobím atomy tak, aby mi součet oxidačních čísel vyšel 0. Antimony budu tedy potřebovat dva, kyslíky tři.

Krok 4: Sb2O3

Příklad: oxid chloristý

Krok 1: Napíši si vedle sebe chlor a kyslík.

Krok 2: Doplním k chlóru oxidační číslo VII (koncovka -istý) a ke kyslíku –II (jedná se o oxid).

Krok 3: Pronásobím, aby mi součet oxidačních čísel dával 0.

Krok 4: Cl2O7

Pozor! Tento jednoduchý princip názvosloví vás může i trochu zmást. Správný vzorec oxidu fosforitého je P4O6a oxidu fosforečného P4O10. Přestože by vám vyšlo dle pravidel názvosloví P2O3a P2O5. Důvodem je, že jejich molekuly tak ve své nejstabilnější podobě skutečně vypadají a proto se tomu přizpůsobují i vzorce. To samé platí i pro oxid arsenitý As4O6a oxid arseničný As4O10. Mějte to prosím na paměti. Fosfor vás bude zlobit často.

Vyzkoušejte sami. Zakryjte si jeden sloupec a vytvořte k němu druhý:

oxid titaničitý TiO2oxid siřičitý SO2

oxid měďný Cu2O oxid sírový SO3

oxid osmičelý OsO4oxid hořečnatý MgO

oxid chromový CrO3oxid zlatitý Au2O3

oxid olovičitý PbO2oxid železnatý FeO

Další kapitola:
6.1.2 Názvosloví peroxidů a dalších dvouprvkových sloučenin kyslíku