Zemní plyn

Naleziště ropy obvykle obsahuje i zásobárnu zemního plynu. Složení zemního plynu se liší naleziště od naleziště, ale hlavní složkou je vždy methan a to z 60 až 97 %. Dále se v zemním plynu v určité míře obvykle objevují i ostatní plyny ethan, propan a butan. Zemní plyn kromě topení, resp. paliva slouží i k výrobě jiných látek. Třeba vodíku, oxidu uhličitého, acetylenu či sazí pro gumárenský průmysl. Z některých ložisek zemního plynu v Severní Americe se kupodivu získává helium.

Další kapitola:
9.5.3 Uhlí