Soli ve zdravotnictví

Od potravinářství je již jen kousek ke zdravotnictví. Z televize nebo na internetu jste možná již četli něco o fyziologickém roztoku, tzv. „fýzák“. Jedná se o základní roztok, který se používá při infuzích, např. když je pacient dehydratovaný nebo když je třeba mu podat nějaký lék. Pro chemika je to však jen 0,9% roztok chloridu sodného . O důležitosti chloridových a sodných iontů jsme si povídali již dříve. Nic se však nesmí přehánět. Roztok chloridu draselného společně s dalšími složkami se používá na úpravy iontové rovnováhy v organismu. Tato látka je také jednou ze tří složek třísložkové injekce, kterou se v některých státech USA popravují zločinci. Její nadbytek totiž zapříčiní zástavu srdce. Jiné látky, třeba takový síran hořečnatý MgSO4 nebo dekahydrát síranu sodného Na2SO4. 10 H2O , se používají jako projímadla. Jiné využití má síran barnatý BaSO4. Tato látka totiž pohlcuje rentgenové záření. Proto se používá jako kontrastní látka pro rentgenové vyšetření. Pokud třeba malé dítě něco omylem spolkne, nemusí to být vidět na rentgenu. Když se však napije roztoku síranu barnatého, vyplní se mu trávicí trubice touto látkou, která se na rentgenovém snímku jeví jako bílá, a spolknutý předmět se bude jevit černý. Zajímavé je, že barnaté kationy jsou poměrně jedovaté. Síran barnatý je však tak málo rozpustný, že to zdraví pacienta nijak neohrozí. Jako poslední sůl zmíníme manganistan draselný KMnO4 , tzv. hypermangan, jehož fialový roztok se používá k dezinfekcím. Nu, možná ještě jednu. Roztok chlornanu sodného NaClO je také silný dezinfekční a také bělící prostředek známý pod komerčním názvem SAVO.

Další kapitola:
5.7.3 Soli v zemědělství