Reakce oxidu kovu s oxidem nekovu

Příkladem takovéto reakce je reakce oxidu vápenatého (oxid kovu) s oxidem uhličitým (oxid nekovu).

CaO + CO2→ CaCO3

Netvrdím, že spolu bude reagovat jakýkoliv oxid nekovu s jakýmkoliv oxidem kovu. To vůbec ne. Jen tvrdím, že to tak může být a poté velmi pravděpodobně vznikne sůl.

Další kapitola:
5.3.5 Reakcí kyselinotvorného oxidu s hydroxidem