Soli ve sklářství

Krásná chemie, někdy skoro až alchymie, se odehrává ve sklářských pecích. Materiál, ze kterého se vyrábí sklo, říká se mu sklářský kmen, je pestrou směsicí různých oxidů a solí. Našli bychom tam oxid křemičitý, uhličitan vápenatý (vápenec), uhličitan sodný (soda) a dusičnan draselný (potaš). Dále odpadní drcené sklo a mnoho dalšího. Mohou tam být různé soli, které svými kationy propůjčují sklu nějakou barvu, nebo mimořádnou tepelnou odolnost nebo umožní, že se vyrobené sklo bude lépe brousit.

Další kapitola:
6 Chemická reakce