Zdroje organických látek

Hlavní zdroje uhlovodíků pro průmysl vám asi není třeba představovat. Jedná se o ropu, zemní plyn a uhlí. Tyto tři zdroje se označují jako fosilní nebo neobnovitelné. Vznikly dávno pradávno rozkladem různých organismů za velkých tlaků a nepřístupu vzduchu. Přesný mechanismus vzniku třeba ropy není znám. Nedokážeme totiž v laboratoři simulovat stejné podmínky a zejména tak neuvěřitelně dlouhé působení času. Je velmi pravděpodobné, že tyto zdroje při současné spotřebě někdy dojdou, a proto se výzkum široce zaměřuje na to, jak je nahradit. Vymýšlejí se nové syntetické postupy organických látek, které se nyní získávají z těchto zdrojů. Vymýšlejí se nové alternativní zdroje energie. Nicméně stále jsou v celosvětovém měřítku nenahraditelné.

Existují i obnovitelné zdroje, ze kterých se získávají organické látky. Těmi jsou třeba dřevo, tuky či rostlinné oleje.

Další kapitola:
9.5.1 Ropa