Základní uhlovodíky

Uhlovodík poznáte snadno. Prostě se skládá jen z atomů uhlíku a vodíku. Škatulkovat je můžeme z několika hledisek. Existují uhlovodíky nasycené, zvané též alkany. Ty obsahují pouze jednoduché vazby. Ty pak mohou být lineární (nevětvené) nebo větvené, mohou tvořit jeden nebo více cyklů. Existují také uhlovodíkynenasycené. Ty obsahují nějakou násobnou vazbu. Uhlovodíky s dvojnými vazbami se nazývajíalkeny, s trojnými pakalkyny. Úplně korektně alken byl měl obsahovat pouze jednu dvojnou vazbu. Uhlovodík se dvěma dvojnými vazbami patří mezi alkadieny, se třemi alkatrieny atd. To samé platí pro alkyny. Tím se však v úvodu organické chemie opravdu trápit nebudeme. Samozřejmě mohou existovat i různé kombinace předešlého. Třeba uhlovodík se dvěma dvojnými, jednou trojnou, rozvětvený a s cyklem máte pro inspiraci na obrázku i s jeho systematickým názvem.

1
[(1Z,3E)-2,5-dimethylhepta-1,3-dien-6-yn-1-yl]cyklopentan

Jistě už chápete, proč je organických látek tolik. Systematického názvu se neděste, jen si všimněte, že opravdu každý atom uhlíku v této molekule je čtyřvazný.

Zvláštní skupinou uhlovodíků jsou pak areny, které obsahují benzenové jádro. Benzenové neboli aromatické jádro je unikátní struktura. Šest atomů uhlíku je spojeno na střídačku dvojnou a jednoduchou vazbou. A dvojné vazby, světe div se, skákají z místa na místo, což má nedozírné následky, které se ale dozvíte ve vyšších ročnících.

2

Struktura benzenového jádra.

Stejně jako jsme se v anorganické chemii museli naučit ný, natý, itý…, abychom mohli látky pojmenovávat a dále se o nich učit, v organické chemii se musíme naučit názvy alespoň prvních deseti uhlovodíků. Od jejich názvů se totiž odvozuje celé názvosloví organických sloučenin. Nuže jdeme na to.

Methan CH4

Ethan CH3-CH3

Propan CH3-CH2-CH3

Butan CH3-CH2-CH2-CH3

Pentan CH3-CH2-CH2-CH2-CH3≈ CH3-(CH2)3-CH3

Hexan CH3-(CH2)4-CH3

Heptan CH3-(CH2)5-CH3

Oktan CH3-(CH2)6-CH3

Nonan CH3-(CH2)7-CH3

Dekan CH3-(CH2)8-CH3

Poznámka k psaní vzorců. Třeba takový dekan obsahuje deset uhlíků v lineárním řetězci. Dva koncové uhlíky mají připojené tři vodíky. Osm vnitřních uhlíků nese každý dva vodíky. Kdybychom to všechno vypisovali, padneme únavou. Proto se osm vnitřních uhlíků píše do závorky jako -(CH2)8-, čímž se ušetří spousta času i místa. Pentan máte ve výčtu napsaný oběma způsoby.

Další kapitola:
9.3.1 Vlastnosti uhlovodíků